Bowties maken is nog nooit zo makkelijk geweest

Neem de volgende stap in risicoanalyse

Vraag een proeflicentie aan

BowTieXP functie overzicht

Wat is BowTieXP?

BowTieXP is de meest gebruikte risico assessment software tool, die is gebaseerd op de bowtie methode. Met deze tool kunt u gemakkelijk bowtie diagrammen maken, wat helpt bij de risicobeoordeling. BowTieXP is uniek in haar vermogen om complexe risico’s op een makkelijk te begrijpen manier te visualiseren en stelt u in staat om gedetailleerde risicogebaseerde verbeteringsplannen te formuleren.

Een bowtie diagram visualiseert risico’s waarmee u te maken heeft in één makkelijk te begrijpen afbeelding. Het diagram heeft de vorm van een vlinderdas, waarmee het duidelijk onderscheidt maakt tussen de pro-actieve en re-actieve kant van risicomanagement. Het diagram laat een overzicht zien van diverse mogelijke incidentscenario’s en toont welke barrières u heeft geplaatst om deze scenario’s te beheersen.

BowTieXP is gemaakt met de eindgebruiker in gedachten en is daarom één van de meest gebruikersvriendelijke risico assessment tools. Het is heel eenvoudig om in BowTieXP een diagram te maken en te onderhouden, zodat het ten alle tijde de huidige status van uw barrières weergeeft.

Structureer kennis

De bowtie methode structureert de voornaamste hazards van uw organisatie en geeft u een duidelijk overzicht van de manier waarop deze worden beheerst. De barrières in het bowtie diagram laten beheersmaatregelen in uw management systeem zien die ongewenste consequenties moeten voorkomen, mitigeren of elimineren.

Door mensen verantwoordelijk te maken voor barrières en dit te laten zien op het diagram, is het voor iedereen duidelijk hoe je veilig kunt werken. Wanneer het personeel op de werkvloer actief wordt betrokken bij het maken van bowtie diagrammen, wordt accurate informatie uit de praktijk automatisch meegenomen. Dit moedigt medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen voor de bowtie diagrammen en betrokken te blijven bij de ontwikkeling ervan.

BowTieXP maakt het mogelijk om uw safety management systeem te visualiseren in het diagram. Iedere activiteit kan worden herleidt naar de barriere die deze ondersteund. Het SMS bestaat primair om kritische veiligheidsactiviteiten te identificeren en om de integriteit van barrières zeker te stellen. Door alle data op het bowtie diagram te laten zien, is voor iedereen helder wat de context van het risico is en hoe individuele taken bijdragen aan de beheersing ervan.

Safety Management System (SMS) visualisatie op een bowtie diagram.

Analyseer en beoordeel

Zodra u een bowtie diagram heeft gemaakt, kunt u de geïmplementeerde barrières analyseren en beoordelen. U kunt diverse waarden aan de barrière koppelen zoals: effectiviteit, barrièretype en verantwoordelijkheid.

Analyseer de effectiviteit van barrières om inzicht te krijgen in de kracht van uw barrieres. In BowTieXP worden standaard ‘stoplicht-kleuren’ gebruikt om dit weer te geven, maar dit kunt u volledig naar eigen inzicht aanpassen.

Door te analyseren welk type barrières u heeft geïmplementeerd versterkt u de robuustheid van de organisatie en vermindert u de kans op meervoudig falen door dezelfde oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan het falen van diverse barrières door stroomuitval.

Verantwoordelijkheden kunnen door middel van functietitels worden gelinkt aan barrières. Hierdoor kunt u op een simpele manier verhelderen welke personen verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de barrières.

In BowTieXP kunt u automatisch risico matrices genereren die u helpen bepalen of u alle risico’s adequaat beheerst. De matrices kunt u makkelijk aangepassen naar standaarden van de organisatie. Inherente en residuele risicobeoordelingen maken het mogelijk om verbeteringen te laten zien in de mate van risico.

Eenvoudig te begrijpen

Met bowtie diagrammen vergemakkelijkt u risicocommunicatie door risico’s op het juiste abstractieniveau te visualiseren. Organisaties printen bijvoorbeeld  bowtie diagrammen in posters en brochures om bepaalde beheersproblemen extra onder de aandacht te brengen.

Webgebaseerde bowtie diagrammen zijn ook steeds vaker onderdeel van online trainingen en informatiesystemen. Dit zorgt ervoor dat risicocommunicatie volledig wordt geïntegreerd in de organisatie.

Een bowtie diagram dat alleen voor de HSE manager relevante informatie toont.

Naast dat de diagrammen makkelijk te begrijpen zijn, bieden bowties overzicht en inzicht in risicoanalyse en risicobeoordeling. Dit komt doordat complexiteit gereduceerd wordt naar een beheersbaar niveau, zonder context en focus te verliezen.

Door filters in de software te gebruiken, kan het bowtie diagram makkelijk gecommuniceerd worden naar iedere afdeling binnen uw organisatie. Filters helpen u om specifieke informatie te delen die relevant zijn voor bepaalde lezers. U kunt bijvoorbeeld een bowtie diagram filteren op functietitel, zodat alleen de betreffende persoon de informatie ontvangt die voor hem of haar belangrijk is.

Bowtie diagrammen kunnen ook worden gebruikt om te demonstreren dat risico’s van de organisatie worden beheerst. Door het management te confronteren met bowties, brengt u eenvoudig in kaart op welke manier risico’s worden beheerst. Dit stimuleert het vertrouwen dat risico’s werkelijk onder controle zijn.

In 1990 was dit voor Shell de hoofdreden om met bowties aan de slag te gaan. Vanwege de visuele kracht van het bowtie diagram, bevelen regelgevende instanties en autoriteiten in diverse industrieën bowtie diagrammen aan om safety cases te maken.

Gebruikersvriendelijke diagrammen

Het creëren van een diagram is gemakkelijk en gebruikersvriendelijk. Als u met de cursor over een element gaat, verschijnt er een ‘plus’-knop die u in staat stelt om nieuwe bowtie elementen toe te voegen. Op deze manier bouwt u intuïtief en snel een bowtie diagram. Bowtie diagrammen zijn makkelijk op ieder moment aan te passen. Informatie kan eenvoudig worden toegevoegd door de ‘drag-and-drop’ functionaliteit.

Een voorbeeld van de gebruikersvriendelijke functionaliteit is de ‘groepsbewerking’. Hiermee kunt u meerdere elementen tegelijkertijd aanpassen. Als u bijvoorbeeld wilt instellen hoe ‘kritiek’ barrières zijn, dan kunt u dit in één keer doen voor alle elementen waarvoor dit van toepassing is.

Filters & weergave profielen

De filters in BowTieXP kunt u gebruiken om uw bowties verder te communiceren naar uw medewerkers en/of het management. Met behulp van het ‘selectieve zichtbaarheidsfilter’ kunt u kiezen welke informatie u wilt verbergen, simpelweg door de elementen die u in het diagram niet wilt laten zien te selecteren. De geavanceerde filter biedt de mogelijkheid om op praktisch elk diagram element te filteren.

U kunt er ook voor kiezen om slechts enkele categorieën zichtbaar te maken op uw bowtie diagram, zoals functietitel en de effectiviteit op een barrière. In BowTieXP Standard is dit mogelijk door het aanpassen van de weergave instellingen, waar bepaalde type informatie aan- en uit kunnen worden gezet. Met BowTieXP Advanced kunt u deze instellingen opslaan en weergave profielen creëren. Op deze manier kunt u uw favoriete weergaveprofielen vastleggen en raadplegen door middel van het menu (zie afbeelding). Dit geeft snel een overzicht van alle data die u belangrijk vindt.

Barrière informatie weergeven op basis van profielen in BowTieXP Advanced. In dit voorbeeld wordt een deel van een proactief risico scenario weergegeven, waarbij verschillende profielen zijn geselecteerd.

Link naar management systemen

BowTieXP geeft de mogelijkheid om managementsystemen te linken aan het bowtie diagram, door document verwijzingen en activiteiten. Activiteiten zijn alle taken die uitgevoerd moeten worden om de integriteit van barrières te verzekeren. Activiteiten worden gebruikt om regelmatig terugkerende taken die onderdeel zijn van het veiligheid management systeem te omschrijven, zoals onderhoud en training. De activiteiten en document verwijzingen kunnen gemakkelijk toegevoegd worden aan het bowtie diagram, met behulp van ‘drag and drop’ functionaliteit.

Acties & aanbevelingen

BowTieXP spoort u aan om relevante verbeteringen door te voeren binnen uw organisatie, om zo uw bowtie up-to-date te houden. Bowtie diagrammen kunnen gebieden laten zien waar controle over het risico zwak is. Zo kunt u zich richten op de gebieden waar u waarschijnlijk het meeste voordeel behaald. Een lijst van aanbevelingen kan verkregen worden uit BowTieXP. Vervolgens kunt u deze lijst communiceren naar de verantwoordelijke persoon, om zo uw bowtie en risicomanagement te verbeteren.

Termen en categorieën aanpassen

Voor bepaalde industrieën is de term ‘barrière’ gebruikelijk, andere industrieën gebruiken wellicht ‘beheersmaatregel’. De software is zo ingericht dat u elke term kunt aanpassen aan de vereisen van uw industrie en/of organisatie.

BowTieXP gebruikt standaard categorieën in de software, maar sommige organisaties vereisen industrie specifieke categorieën. In de opzoektabellen kunt u onder andere barrièretypen en categorieën voor effectiviteit aanpassen naar de wensen van uw organisatie.

Rapporteren

BowTieXP biedt een veelvoud aan standaard rapporten. Rapporten worden bijvoorbeeld uitgevoerd in Microsoft Word en/of Excel. BowTieXP Advanced maakt het mogelijk om rapporten uit te draaien op basis van uw eigen aangepaste sjablonen. Een template kan bijvoorbeeld gemaakt worden voor een gestandaardiseerd, driemaandelijks rapport betreft alle barrières of uw audit resultaten. Met behulp van Microsoft Word kunnen koppelingen gemaakt worden, waarbij BowTieXP Advanced de benodigde informatie invoegt. De informatie is dan zichtbaar in tabelvorm, met afbeeldingen of andere vormen van data. Een mogelijk resultaat is een automatisch gegenereerd rapport inclusief titelpagina, uw bedrijfslogo, hoofdstuknummering, een inhoudsopgave en nog veel meer.

Kies uw BowTieXP software editie

Standard

  • Bowtie diagrammen bouwen
  • Automatisch risico matrices creëren
  • Informatie koppelen aan het diagram en terminologie aanpassen

Advanced

  • Alle BowTieXP Standard functionaliteit
  • Templates bouwen voor andere gebruikers
  • ‘Scrapbook’ invoeg optie
  • Importeer data uit Excel

Enterprise

  • Standard of Advanced editie
  • Integratie met BowTieServer
  • Online toegang tot uw BowTieXP bestanden

BowTieXP projecten

Een aantal van onze partners en klanten initiëren projecten die BowTieXP naar een hoger niveau tillen. Leer hoe zij de BowTieXP software gebruiken om veiligheid in de gehele organisatie verbeteren.

Case study

Tilcentrum, een organisatie die oplossingen biedt voor til- en vervoer problemen in de gezondheidszorg,  is samen met haar klanten begonnen met het ontwikkelen van pro-actieve risico analyse. Door samen bowties te ontwikkelen, is Tilcentrum de eerste fabrikant binnen de gezondheidszorg die haar klanten ondersteunt met het beoordelen van risico’s. Lees de case study.

Case study

Staatstoezicht op de Mijnen is aan de slag gegaan met de ontwikkeling van bowtie diagrammen rond de distributie van gas. Hierbij werken ze nauw samen met de mijnbouwindustrie. De inzichten die ze verkrijgen op basis van de bowtie diagrammen helpt Staatstoezicht op de Mijnen in hun toezichthoudende rol.

Lees de case study hier.

BowTie in de Zorg

Dit project is in samenwerking met EJ RMC opgezet om bowtie te introduceren in de zorg en inspiratie te bieden voor ziekenhuizen bij het uitvoeren van een PRI met behulp van BowTieXP. De bowties die als onderdeel van dit project zijn ontwikkeld, zijn gebaseerd op de 10 thema’s van de VMS praktijkgids. Voor elk thema zijn één tot vier bowties ontwikkeld. Verschillende voorbeelden zijn te zien op deze website.

Combineer BowTieXP met andere CGE software oplossingen

Stop niet bij risico analyse. Leer van incidenten, bewaak uw veiligheidsbeheersysteem door het uitvoeren van barrière gebaseerde audits en deel de risico management informatie met de gehele organisatie, op alle niveaus. Deze producten maken het mogelijk.

BowTieServer brengt meerdere risico disciplines samen in één centrale verzamelplaats met bowties en gerelateerde informatie. Het combineert alle waardevolle tools die CGE aanbiedt en verenigt dezen binnen de gehele organisatie.

Maximaliseer het leren van incidenten met IncidentXP: koppel uw incidenten onderzoek resultaten terug op de bowtie risicoanalyse om trends te ontdekken en verbeter daarmee uw risicoanalyse en –management.

Audit resultaten worden levend en waardevol wanneer audits gekoppeld worden aan de betreffende barrières. In één oogopslag weet u welke veiligheid barrières naar behoren functioneren en waar ruimte is voor verbetering.

Bekijk alle CGE producten

CGE partners in uw regio

Wij begrijpen dat het voor onze eindgebruikers erg belangrijk is om hooggekwalificeerd advies en training dichtbij huis in te kunnen schakelen. CGE heeft dan ook een uitgebreid, wereldwijd partner netwerk opgebouwd. Hieronder kunt u onze Value Added Resellers vinden, waarvan het kantoor in Nederland gevestigd is.

Leer hoe de software voor u kan werken

Onze product managers geven u graag een online demonstratie om te laten zien hoe de software aansluit op uw behoeften.